วันที่ 16 สิงหาคม 2561 มทร.อีสาน จัดโครงการ มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายต้นผ้าป่า และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมในพิธีทอดผ้าป่า รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 75,559 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งมีคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมชาวชุมชนบ้านโตนด ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมทอดผ้าป่าถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย อีกทั้งยังได้ทราบถึงความสำคัญของวัดโตนดที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยในการรวบรวมที่ดินจำนวน 2,500 ไร่ ของผืนป่าหนองระเวียงมอบให้กับทาง มทร.อีสานอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม