วันที่ 15 ส.ค. 61 มทร.อีสาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในการร่วมพัฒนาทางวิชาการ โดยบริษัทพร้อมเป็นสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริง ซึ่งบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทด้านการบริหารจัดการด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล และเป็นหนึ่งในธุรกิจชองกลุ่ม บริษัท ไทยออยล์ อันประกอบด้วย ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจด้านปิโตรเคมี ธุรกิจน้ำมันล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจผลิตเอทานอล และธุรกิจอื่นๆ โดยการทำข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา มทร.อีสาน ได้เข้าฝึกประสบการณ์ในธุรกิจบริษัทผลิตน้ำมันอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญสูงสามารถเข้าทำงานกับสถานประกอบการทุกแห่งได้อย่างดีแน่นอน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม