วันที่ 9 ส.ค. 61 มทร.อีสาน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยภายในพิธีมีการกล่าวสุนทรพจน์จากนักศึกษาในหัวข้อ “แม่ของฉัน” และ “My Beloved Mother” จากนั้นประธานในพิธี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมงาน เปิดกรวยและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และนำเจริญสมาธิเป็นเวลา 5 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเหล่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่นี้ เพื่อขอพระราชทาน พระราชวโรกาส สำแดงความจงรักภักดี ขอทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรไทยทั้งปวงตลอดกาลนาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม