วันนี้ (31 ก.ค.61) วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยมี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยาภาพบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง และเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งเป็นคณาจารย์ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา, คณาจารย์ จาก มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, วิศวกร จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหารจากบริษัท เยเนรัล อินสตรูเมนต์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม