วันที่ 26 ก.ค. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ครั้งที่ 6) ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาจากไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และจีน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยจัดระหว่างวันที่ 25-28 กรกฏาคม 2561 ซึ่งในพิธีเปิดประธานได้ขอให้ทุกคนร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้กับพี่น้องชาวลาวที่เสียชีวิตจากเหตุสันเขื่อนแตก พร้อมทั้งได้กล่าวเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนเข้มแข็งและขอให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว โดยเนื่องจาก มทร.อีสานจัดงานตรงกับวันเข้าพรรษาของไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้นำผู้ร่วมงานเข้าศึกษาประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา ศึกษาการทำต้นเทียน ณ วัดโพธิ์ ร่วมทำบุญเข้าพรรษากับศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช และชมการแห่เทียนประจำปี ณ ลานย่าโม นอกจากนี้กิจกรรมหลักคือการร่วมแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม โดยแต่ละประเทศได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนมานำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ วันที่1 วันที่2 วันที่3 วันที่4

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม