วันที่ 20 ก.ค. 61 มทร.อีสาน ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ณ วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานพร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยมีการถวายเทียนพรรษา และภัตตาหาร พร้อมเงินปัจจัย จำนวน 43,994.50 บาท นอกจากนี้ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยตามความเชื่อของศาสนาพุทธ และเพื่อระลึกถึงพระคุณของคนในชุมชนมาบมะค่าที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อการศึกษาวิจัยรวมทั้งสิ้น 2,500 ไร่ ให้ทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรที่หลากหลาย เปิดให้บริการวิชาการแก่คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม