ผลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปี 2561
ประเภทสวยงาม
-ชนะเลิศ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
-รองชนะเลิศ อันดับ1 สาขาวิชาการตลาด
-รองชนะเลิศ อันดับ2โปรแกรมวิชาการบัญชี
ประเภทสร้างสรรค์
-ชนะเลิศ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
-รองชนะเลิศ อันดับ1 โปรแกรมวิชาช่างโยธา
-รองชนะเลิศ อันดับ2 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม