วันที่ 4 ก.ค. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ด้านระบบราง ให้การต้อนรับนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ และบุคลากรของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จำนวน 50 คน ในการเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนิทรรศการโครงการจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม