วันนี้ (3 ก.ค. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวตอนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมสภากาแฟในครั้งนี้ จัดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งเป็นการสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม