วันที่ 2 ก.ค. 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และประธานที่ประชุม ทปอ.มทร. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ได้รับเชิญจาก ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เข้าร่วมในการนำเสนอโครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 2561 – 28 ก.พ. 2562 นอกจากนี้ได้มีการติดตามการดำเนินงานของ มทร.ทุกแห่งเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยในเครือราชมงคลให้ก้าวหน้าต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม