วันที่ 27 มิ.ย. 61 สำนักงานอธิการบดีร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่3 และการแข่งขันทักษะด้านเกษตรศาสตร์อาเซียน ครั้งที่1 โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Thomas Schonewille Lecturer of Animal Nutrition Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสัตวศาสตร์และเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จาก มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสกลนคร, มทร.ล้านนา ลำปาง น่าน พิษณุโลก, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.สกลนคร, มรภ.มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเว้ (เวียดนาม), มหาวิทยาลัยพระตะบอง (กัมพูชา) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ลาว) รวมทั้งสิ้นจำนวน 330 คน โดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 61 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม