วันนี้ (22 มิ.ย. 61) มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน ซึ่งมีนักศึกษาใหม่จากทุกคณะจำนวนทั้งสิ้น 2,700 คน เข้ารับการปฐมนิเทศในปีนี้ โดยภายในโครงการมีการแนะนำ ผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการแนะแนวทางในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษาที่ มทร.อีสานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง “เรียนอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล” โดยคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ การบรรยายเกี่ยวกับการงานทะเบียนการวัดผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ โดย ผศ.สุนทร ส่งตรัส ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Heart & Smart U.)” โดย อ.อภินันท์ สีม่วงสม การบรรยายเกี่ยวกับระบบ IT ในมหาวิทยาลัย โดย ผศ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่ง มทร.อีสานคาดหวังว่านักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยนี้แล้ว จะเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม