วันที่ 20 มิ.ย. 61 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจนครราชสีมา (Bizclub Nakhonratchasima) เข้าพบ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเครือข่ายธุรกิจ Bizclub นครราชสีมานั้น จะเป็นศูนย์กลางที่ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจเข้มแข็ง และยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม