วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ศูนย์ศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน โดยมีนายธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ กล่าวต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.อีสาน นครราชสีมา และทั้ง 3 วิทยาเขต พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน ณ Garden Cliff Resort & Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายประเทศด้วยกัน ทำให้มีความจำเป็นที่บุคลากรควรได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. 61 – 20 มิ.ย. 61 ณ Garden Cliff Resort & Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม