วันนี้ (14 มิ.ย. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิกาบดี มทร.อีสาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ในโครงการความร่วมมือการให้บริการระบบ Smart University และการบริหาร MICE University สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเป็นผู้นำด้าน Smart University ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และ MICE University โดยนำเทคโนโลยีมายกระดับการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษา รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกสบายด้วยพื้นฐานของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม