วันที่ 11 มิ.ย. 61 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น ในประเด็นของการตอบรับนโยบายรัฐบาลในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร รวมถึงเรื่องของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในปี 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังเชื่อมั่นว่าสามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ีความเชี่ยวชาญสูงออกมาตอบโจทย์ประเทศได้อย่างแน่นอน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม