วันที่ 23 เมษายน 2561 ในการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประธาน ทปอ.มทร. ได้มีโอกาสมอบพวงมาลัย รดน้ำนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 9 มทร. โดยได้รับเกียรติจากพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์ ประธาน ทปนอ.มทร. เป็นผู้นำสรงน้ำพระและกล่าวอวยพร ในเทศกาลมหาสงกรานต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 9 มทร. ร่วมพิธี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม