วันนี้ (3 เม.ย. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางเข้าร่วมในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องสุริยเทพ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการทำความร่วมมือครั้งนี้ ม.รังสิต และ มทร.อีสานจะร่วมกันสนับสนุนเชื่อมโยงต่อยอดการศึกษาสายอาชีพ และพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนพัฒนาผู้สอนด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม