วันนี้ (19 มี.ค.61) รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.อีสาน ได้เป็นประธานต้อนรับ University of Fukui จากประเทศญี่ปุ่น โดยหลังจาก มทร.อีสาน ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Fukui ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน Prof.Dr. Shuichi Tanoue ตัวแทนจาก University of Fukui ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดลองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 61 โดยจะมีการขยายความร่วมมือต่อในระดับคณะด้วย ซื่งในอนาคต University of Fukui จะมีการส่งนักศึกษาและอาจารย์มาร่วมกิจกรรมทางวิชาการอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม