วันนี้ (13 มี.ค. 61 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมและร่วมรับฟังการเสวนาฯ โดยในการเสวนามี 3 ประเด็น ประกอบด้วย

1.การศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศบาลนครนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และ ดร.เฉลิมพงษ์ คุณวิสิษฐ์ ผู้แทนจาก สนข./ มทส. นาย กิตติพงษ์ พงษ์สุรเวท รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

2.การเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะจากสถานีรถไฟถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนคคราชสีมา โดย ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

3.การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.ศิริดล ศิริธร กลุ่มงานสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมาต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม