head-banner

โครงการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยครั้งที่ 1/2561

 

ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามทร.อีสานได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยครั้งที่ 1/2561 ณห้องปริ๊นเซส 2 - 4 โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โคราชและศึกษาดูงานณชุมชนบ้านศาลาตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยดร.อนิวรรตหาสุขผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามทร.อีสานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์พราหมณพันธุ์ประธานคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นประธานดำเนินการประชุมดังกล่าวซึ่งมีผู้บริหารบุคลากรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 19 แห่งเข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม