head-banner

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการ สวัสดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการรณรงค์รักษ์โลก ณ โรงอาหารกลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงเพียงความสะดวกสบาย โดยไม่ได้นึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยของทุกคน ปัญหาการใช้โฟมและถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารนั้นมีอันตรายแอบแฝงอยู่ เมื่อสะสมในร่างกายจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ปัจจุบันโฟมและถุงพลาสติกถูกทิ้งเป็นขยะ จำนวนมาก เกิดปัญหาขยะล้นเมือง หากกำจัดโดยการเผา ก็จะเกิดมลพิษทางอากาศและเกิด ภาวะโลกร้อนตามมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม