head-banner

วันนี้ (22 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ณรงค์ จอมโคกกรวด ผู้ควบคุมทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 50 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ดร.ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช ผู้ควบคุมทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นผู้แถลงข่าว ภายในพิธีแถลงข่าว มีการชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 50 การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และการกล่าวถ้อยแถลงของผู้บริหารทั้ง ด้าน มทร.อีสาน นครราชสีมา กับ มรภ.นครราชสีมา และการตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน 
สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงโล่พระราชทานฯ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมสายใยความผูกพันธ์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ที่สืบทอดยาวนานมากว่า 50 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา นำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง 2 ราช (ราชมงคล-ราชภัฏ) ความร่วมมือในการจักการศึกษา และบริการชุมชน สังคม โดยจะผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 50 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง ค่ายสุรนารี 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม