head-banner

มทร.อีสาน เยือน เนเธอร์แลนด์และเยอรมัน ทำ MOU เดินหน้าสร้างความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและอากาศยาน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (2561-2564)

          ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหารและคณะทำงานด้านระบบรางและอากาศยาน มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU และศึกษาดูงานพร้อมติดตามผลการฝึกอบรมของคณาจารย์ มทร.อีสาน ด้านอากาศยาน ณ ศูนย์วิจัยและอบรมอากาศยาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และศูนย์ฝึกอบรมระบบ Meister ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 4 -11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดโครงการศึกาษาดูงานการพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสู่สากล คณะผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 4 -11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี ตามหนังสือเชิญจาก Priv.Doz.Dr.Franz Dunkel Prof.(Assoc.) RWTH Aachen University, Germany ซึ่งมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหารและคณะทำงานด้านระบบรางและอากาศยาน มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน สาขาอากาศยาน Avionics Aviation Instructors และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มทร.อีสาน กับ ศูนย์วิจัยและอบรมอากาศยาน เมือง Maastricht Horsterweg 13 6199AC Maastricht-Airport ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้คณะฯ ยังได้เข้าศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ศูนย์ฝึกอบรมระบบ Meister ณ Handwerkskammer Aachen ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยังศึกษาดูงานด้านระบบราง ณ มหาวิทยาลัย FH Aachen University of Applied Sciences และศึกษาดูงานด้านอาชีวศึกษา ณ Vacational Education in Germany, เมือง Aachen, ประเทศเยอรมนี พร้อมกันนี้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบใบประกาศ สาขาอากาศยาน Avionics Aviation Instructors ของศูนย์วิจัยและอบรมอากาศยาน และติดตามผลการฝึกอบรมของคณาจารย์ มทร.อีสาน ด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม