วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. Professor.Dr. Tamás Kékesi, Vice-rector for scientific and international affairs and Professor of chemical metallurgy จาก University of Miskolc ประเทศฮังการี และ Dr. László Kozma, Program Director and Coordinating Center for International Education จาก University of Debrecen ประเทศฮังการี เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการเข้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสานต่อความร่วมทางวิชาการ และการให้ทุนนักศึกษาและอาจารย์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นความเป็นสากลด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการ และใน(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) มีการจัดกิจกรรมบรรยายด้านวิชาการในหัวข้อ “Internationalization of Higher Education” และรายละเอียดการขอทุนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จาก University of Miskolc และ University of Debrecen ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม