สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ล้านนาเกมส์ ครั้งที่ 34 “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนาสร้างสามัคคี 9 ราชมงคล” ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มทร.อีสาน คว้าอันดับที่ 3 ด้วย 18 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ 27 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 64 เหรียญ โดยการแข่งขันในปีนี้ มทร.พระนครคว้าอันดับ 1 มทร.รัตนโกสินทร์คว้าอับดับ 2 และเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มทร.ล้านนาตกอยู่อันดับที่ 4 ต่อจาก มทร.อีสาน โดยพิธีปิดการแข่งขัน มทร.ล้านนา ส่งมอบธงต่อให้ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ต่อไป

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม