วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) จ.นครปฐม และในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ วิทยาเขตสกลนครได้จัดการแสดงเข้าร่วมในชุด “ออนซอนสกลนคร” ณ เวทีกลางน้ำ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกว่า 110 สถาบัน

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม