ถวายเงน

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตลดา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และคณะ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัย เป็นจำนวน 1,200,000 บาทถ้วน

ชมวีดีโอได้

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม