head-banner

วันที่ 4 ธ.ค. 60 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสานได้เข้าร่วมพิธีรับมอบธงเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2560 นี้ และในปี 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไป โดยจะมีการจัดขึ้นที่ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม