จากกุฏิหลวงพ่อพุธ(หลังที่ ๒) สู่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อพุธ

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาได้ร่วมดำเนินการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและออกแบบปรับพื้นที่การใช้งานเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะจัดงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐ วัดป่าสาลวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีพิธีเปิดกุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อพุธฯ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ในโอกาสนี้ มทร.อีสาน ในฐานะที่เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้ร่วมออกแบบและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม