head-banner

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (25 พ.ย. 60) เนื่องในงานครบรอบ 60 ปี เทคโนตะโกราย กิจกรรมแรกในวันนี้ พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผู้อำนวยการสถานบันคนแรก ผู้ซึ่งบุกเบิกวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ในตอนนั้นให้เป็นทีรู้จัก อีกทั้งเป็นผู้ร่วมออกแบบอาคารคุรุสัมมนาคาร ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นอาคารอันทรงคุณค่าประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปัจจุบันนี้ โดยพิธีในวันนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีครอบครัวของ อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดอนุสรณ์สถานในวันนี้ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดีและความตื้นตันใจอันเกิดจากการที่ทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงท่านและคุณความดีของท่านที่ประจักษ์สู่สาธารณชนมาโดยตลอด ซึ่งจากนี้และตลอดไป อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง จะตราตรึงอยู่ภายในใจของชาว เทคโนตะโกรายทุกคน พร้อมกับการร่วมสืบสานแนวคิดอันดีงามของท่านจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม