สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2560 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมทร.อีสาน ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่หนองระเวียงเข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 506,380.13 บาท (ห้าแสนหกพันสามร้อยแปดสิบบาทสิบสามสตางค์) ( ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม