มทร.อีสาน จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ (30 ส.ค.60) องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายนายภัคพล รถเพ็ชร นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ (การสมัครชมรมต่างๆ) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและสร้างประสบการณ์ชีวิต ส่งเสริมการทำกิจรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคี และฝึกให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่และการทำงานเป็นหมู่คณะ สำหรับกิจกรรมภายในโครงการซึ่งจัดขึ้นระหว่างเวลา 13.00 น.-23.00 น. ประกอบไปด้วย การสมัครเข้าร่วมชมรมต่างๆตามความสนใน ที่มีกว่า 43 ชมรม การแสดงผลงานนักศึกษาของสโมสรคณะ 4 คณะ ชมรมต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การเล่นเกมส์แจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ล นครราชสีมา, บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ,โคราช ซีนีแพล็กซ์ ,หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป,ร้านนาฎลักษณ์, เรือนวิวาห์, ร้าน 30 กันยา คัตเตอร์, บริษัท A Creative ,โสมควีน By นัตตี้ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีสมี ไทยแลนด์ การแสดงบนเวทีกลางจากสโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ และการประกวด RMUTI Freshy Boy & Girl 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก โครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม