วันนี้ (22 ส.ค.60) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นคราชสีมา สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน* จัดการประชุมและลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) กับ บริษัท เค พีเอ็น อะคาเดมี จำกัด (มหาชน) (KPNGroup) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ ผู้บริหาร เค พีเอ็น อะคาเดมี จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายบุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด นายกิตณรงค์ ติระขจร กรรมการผู้จัดการบริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง จำกัด นายสรศักดิ์ เชาวณัฎ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด และนางชยสิริ วิชยารักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ประยุทธ วงศ์แปง ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน และนายธีรศักดิ์ ปัสสารี ทนายความจากกลุ่ม เคพีเอ็น เป็นพยานในลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

          ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา สนับสนุน ประสานงานในการให้ความรู้ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดให้มีการเรียนการสอน ครูผู้สอน วิทยากร การอบรมสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงการจัดหาและพัฒนาระบบไอที ตลอดจนการจัดให้มีการโครงการหรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับด้านวิชาการ แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ รวมถึงจัดหาและจัดให้มีครูผู้สอน วิทยากร ผู้บรรยาย เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

          สำหรับกลุ่มเคพีเอ็น ประชาชนทั่วไปอาจรู้จักเคพีเอ็นในฐานะโรงเรียนสอนดนตรีจากชื่อเสียงของ “เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี” แต่เคพีเอ็นยังมีองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอีกมากมาย เช่น บริษัทฝึกอบรมบุคลากรสำหรับองค์กรต่างๆ สถาบันกวดวิชา (Tutor) สถาบันสอนภาษาจีน และบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ด้านการศึกษาแบบ E-Learning เป็นต้น ที่ผ่านมาจึงมีการปรับโครงสร้างธุรกิจด้านการศึกษาใหม่ให้มาอยู่ภายใต้การนำของ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีบริษัทลูกรวม 7 บริษัท มีแผนการลงทุนและงบประมาณเพื่อขยายสาขาและกิจการเพิ่มเติมมากกว่า600 ล้านบาท ประกอบด้วย

       1. บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี จำกัด (KPN Music Academy) โรงเรียนสอนดนตรีที่มีจำนวนสาขามากกว่า 64 สาขาทั่วประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายเครื่องดนตรีมากกว่า 40 แบรนด์

       2. บริษัท สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง จำกัด (Siam Wilson Learning) ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมทักษะการทำงานให้แก่บุคลากร

       3. บริษัท อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (Innovative Learning & Design) เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน

       4. บริษัท เพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด (Penta Systems) ดำเนินธุรกิจด้านอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) พัฒนาระบบไอทีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อใช้กับการเรียนการสอน

       5. บริษัท เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี จำกัด (KPN Chinese Academy) สถาบันสอนภาษาจีน ภายใต้ชื่อ “KPN CCC” ที่มีสาขาจำนวน 4 สาขาในกรุงเทพฯ

       6. บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง จำกัด (KPN Tutoring) สถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงภายใต้ชื่อสถาบัน JIA ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั่วประเทศไทยกว่า 34 สาขา และมีวิชาหลากหลายให้แก่นักเรียนวัยต่างๆ ได้เลือกเรียน เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เคมี เป็นต้น

       7. บริษัท สปอร์ต โซไซตี้ จำกัด (Sport Society Co.) ดำเนินธุรกิจพัฒนาและการจัดกิจกรรมด้านกีฬาหลากหลายชนิด เช่น เทนนิส ฟุตบอล และกอล์ฟ เป็นต้น

          ซึ่งนับว่า เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน บุคลากร นักศึกษา ร่วมกับบริษัทที่มีการเจริญเติบโตในระดับโลก อย่างเช่นบริษัท เค พีเอ็น อ๊ะคาเดมี จำกัด (มหาชน)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม