แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการน้องใหม่ชมเมือง เมื่อวันที่ 3–4 กรกฎาคม 2560ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำภอ และต่างจังหวัด ได้ศึกษาและรู้จักเส้นทางและสถานที่สำคัญๆของเมืองนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมทำบุญ ณ วัดศาลาลอย กราบสักการบูชาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ท่องเที่ยวไปตามเส้นทางผ่านวัดบูรณ์ วัดพระนารายณ์ บ้านคุณย่าโม ศาลหลักเมือง โดยตลอดเส้นทางมีมัคคุเทศก์ ให้ความรู้แก่นักศึกษาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ของเมืองหญิงกล้า แก่นักศึกษาตลอดการเดินทาง

ชมภาพเพิมเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม