มทร. อีสาน ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

The meeting among RMUTI, New Zealand Embassy, and Otago Polytechnic was held on Thursday 29th June 2017, The office of University Council, RMUTI, Nakhon Ratchasima. The objectives of this meeting were to discuss about the academic cooperation to develop teaching and learning in order to meet the policy of producing hands-on graduate and to develop language and culture for both our staffs and students.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม