วันนี้ (30 มิ.ย. 60) มทร.อีสาน ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ถอดถวาย ณ วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 400 คน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยมีการถวายเทียนพรรษา และภัตตาหาร พร้อมเงินปัจจัย จำนวน 38,444 บาท เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยตามความเชื่อของศาสนาพุทธ และเพื่อระลึกถึงพระคุณของคนในชุมชนมาบมะค่าที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อการศึกษาวิจัยรวมทั้งสิ้น 2,500 ไร่ ให้ทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรที่หลากหลาย เปิดให้บริการวิชาการแก่คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม