วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง การสำรวจปริมาณจราจรบริเวณจุดตัดทางข้ามทางรถไฟ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปริมาณจราจรที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเทศบาล 2. เพื่อให้ทราบถึงปริมาณจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟในชั่วโมงเร่งด่วน 3. เพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนของประเภทที่ผ่านจุดตัดทางรถไฟในเขตเทศบาล 4. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบด้านจราจรหากมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการสัญจรเนื่องจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ และ รถไฟความเร็วสูง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม