นายกเทศมนตรีโคราช หารือร่วม มทร.อีสาน เตรียมพร้อมวางฐานระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งมวลชน วันนี้ (6 มิ.ย. 60) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ต้อนรับ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และคณะ ในการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการวางฐานระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งมวลชนให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมามีส่วนร่วมผลักดันระบบการคมนาคมให้มีเสถียรภาพอันจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคอีสาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม