กลุ่มราชมงคล MOU สวทช.พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก...วันนี้ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพพร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก8แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ มทร.กรุงเทพ

ชมภาพเพิมเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม