วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 มทร.อีสาน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทแกนักศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมให้ความรู้ในการพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่วัยทำงาน นอกจากนี้มีผู้ประกอบการจากภายนอกได้เข้ามาเปิดโอกาสรับนักศึกษาจบใหม่เข้าไปทำงานอีกจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม