มทร.อีสาน จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย บรรยายพิเศษ “มทร.อีสาน กับ ไทยแลนด์ 4.0”

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. มทร.อีสาน ได้จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นจึงร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับฟังบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หัวข้อเรื่อง “มทร.อีสาน กับ ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงการขับเคลื่อน มทร.อีสานในมิติใหม่ที่ปรับเปลี่ยนควบคู่กับการผันแปรของระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

มทร.อีสาน กับ ไทยแลนด์ 4.0 ทำอย่างไรจึงจะสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีงานทำในยุค 4.0 นี้ได้ สิ่งสำคัญ คือ การระดมทุนเพื่อการวิจัย (Financing for Education) โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งภาคเอกชน ศิษย์เก่า องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ ประเทศเยอรมันที่ มทร.อีสานได้ร่วมมือกันมานานกว่า 10 ปี และกำลังจะร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นอีกในอนาคต โดยจะก่อให้เกิดการวิจัย การฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่แค่ในกลุ่มของนักศึกษาแต่หมายรวมถึงผู้ประกอบในภาคเอกชน ผู้บริหาร (Smart Employee) หรือแรงงานอัจฉริยะ ครู อาจารย์ พนักงาน ข้าราชการ และนักศึกษาเอง ต้องกลับไปเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ในทุกๆ ครั้งที่เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยแม้จะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตาม ดังนั้น มทร.อีสานจึงมีหน้าที่ “เปลี่ยนทักษะเขา ต่อยอดทักษะเดิม และเพิ่มเติมทักษะใหม่” เป็นทักษะที่มีความหลากหลายมากกว่าเดิม เข้าถึงกลุ่มแรงงานภาคการเกษตรมากขึ้น เน้นขับเคลื่อนเกษตรกรรมไปสู่การเกษตรไฮเทค นำหุ่นยนต์อัจฉริยะเข้าไปช่วยพัฒนาการเกษตรโดยไม่ส่งผลเสียต่อเกษตรกร หรือ “เกษตรกรต้องอยู่ได้” และนั่นเป็นสิ่งที่ มทร.อีสานได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งไม่ว่าจะมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมอีกสักกี่ครั้ง สิ่งที่ยังคงดำเนินมาตั้งแต่ยุคที่ 1 2 และ 3 นั้นยังคงอยู่และได้พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ ควบคู่ไปกับยุคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ทำให้ มทร.อีสาน ทั้งนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร สุรินทร์ และร้อยเอ็ดต้องเริ่มเรียนรู้ดำเนินงานตามสิ่งที่ตั้งไว้ และพัฒนาใหม่ให้เกิดความพอเพียงและเพียงพอ พร้อมเป็นผู้สร้างการศึกษาเพื่อชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นสังคมอุดมปัญญา

โดยภายในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯในปี 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้แสดงความขอบคุณที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังทำให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและนำพาชื่อเสียงอันดีงามสู่สังคม จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม