เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ มทร.กรุงเทพ เวลา 13:30 น. ผศ.สุนทร ส่งตรัส ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสุมัธยา กิจงาม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 1/2560 และมอบกระเช้าของที่ระลึก มทร.อีสาน สวัสดีปีใหม่แก่อธิการบดี 8 มทร.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม