เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ โดย หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญเพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเค็ม ปัญหาน้ำเสีย หรือปัญหาน้ำที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการทำความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพของน้ำให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถดื่มได้ อีกทั้งช่วยสร้างการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน มีใช้อย่างพอเพียง และเกิดการพัฒนาด้านการเกษตร โดยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ภายในระยะเวลาความร่วมมือทั้งสิ้น 5 ปี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม