วันที่ 19 ธันวาคม 2559 มทร.อีสาน ได้ต้อนรับ อาจารย์ชาวจีนจำนวน 4 คนจาก Lanzhou Jiaotong University ในการมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมี ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ด้านระบบรางให้การต้อนรับ ซึ่งสืบเนื่องจาก มทร.อีสานได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Lanzhou Jiaotong University ในการแลกเปลี่ยนทางความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้ส่งบุคลากรสายวิชาการไปอบรมด้านระบบขนส่งทางรางที่ Lanzhou Jiaotong University เป็นเวลา 3 เดือน ในการนี้ทาง Lanzhou Jiaotong University จึงได้ส่งอาจารย์สอนภาษาจีนมาทำการสอนที่ มทร.อีสาน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. Miss Liu Xiaofei สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน นครราชสีมา 2. Miss Zhang Yue สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน นครราชสีมา 3.Miss Li Xiaoshan สังกัดศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน นครราชสีมา 4.Miss Yang Ting สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม