เอกสารดาว์โหลด
ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบเสนอรายชื่อกรรมการสภาผู้ทรงฯ (.docx)
แบบเสนอรายชื่อกรรมการสภาผู้ทรงฯ1 (.pdf)

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม