สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญร่วมเสวนาในงาน Innovative Talk Series

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2560 ในหัวข้อเรื่อง ถอดรหัสนวัตกรรม วิทยากร โดย คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ และ คุณสุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โบล์ด กรุ๊ป ไทยแลนด์

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2560 ในหัวข้อเรื่อง การจัดการข้อมูลกับเทคโนโลยีดิจิตอล  วิทยากรโดย คุณวีระวัฒน์  รัตนวราหะ และ คุณประเสริฐ   ใจเพชรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลเทคโนโลยี และดิจิตอลมาร์เกตติ้ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีดิจิตอลในบริบทการสร้างจุดหมายการท่องเที่ยว วิทยากรโดยโดย ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจุดหมายการท่องเที่ยว   ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม : เวลา 15:00 - 18:00 น. คลินิกผู้ประกอบการ

              เวลา  18:00 - 21:00 น. เสวนา Innovative Talk Series 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือโทร. 044-233-000 ต่อ 1991 และ 089-946-7819 (คุณจ๋า)

 เพื่อสำรองที่นั่ง  หรือลงทะเบียน ได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN9ucqSOG7AI649It3o2lHlgMLIvXA8tgebiBQI4LizWGZEQ/viewform

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม