สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญชวน น้องๆ นักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League
มาเปลี่ยน Idea นวัตกรรมห้เป็นธุกิจ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันชุณหะวัณ ฯ อาคารกิจการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คุณคณิต จานนอก โทร. 081-955-2524 หรือกรอกใบสมัครได้ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQGvZs3EmP4jXAsc3mvkToHTqkSBso_-czq-XEnt--YvNkMg/viewform

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม