ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
ขอแสดงความยินดีกับนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 6 รางวัล ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 27 ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 6 รางวัล ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 27 ระดับภาค ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีนศ.คณะศิลปกรรมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวด SYS Design Contest 2017

ภาพบรรยากาศการตัดสินประกวดแบบนักศึกษา SYS Design Contest 2017 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณเกียรติศักด...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ทำดีต้องชื่นชม ช่างแอร์ในตำนาน 2017 คนจริง!! เก็บสร้อยทองมูลค่ากว่า 30,000 บาท ส่งคืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มทร.อีสาน เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะที่มีการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์อยู่นั้น กลุ่มนักศึกษา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์นมฯ

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม สาขาชีววิทยาประยุกต์ 1 นายวิศรุธ มิลจันทึก 2 นายนันทวัฒน์ แสนตุ้มทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.อิเล็กฯโชว์เจ๋งส่งมังกรroboเข้าชน คว้าที่2 ระดับภาคอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายภัครพล คำทะสูน และนายประณม วิถี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.อีสาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งข...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.สาขาวิชาออกแบบเซรามิก คว้ารางวัลการประกวดออกแบบภาพโมเสกระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล ในการประกวดออกแบบภาพโมเสกระดับประเทศ ภายใตการดูแลของ ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23 ในระ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คว้า 3 รางวัล ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในการได้รับรางวัลและคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
‘สุรเกียรติ์’ นำทีมผู้บริหาร มทร.อีสาน ลงพื้นที่ทุ่งกุลา ชวนคนท้องที่ดำนาในพื้นที่กว่า 1 ไร่

วันนี้ (21 ก.ค. 60) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ร่วมงานรถยนต์ไฟฟ้า เตรียมทดลองให้บริการในมหาวิทยาลัย เต็มๆ 1 เดือน

วันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 9:00-11:00 น. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบหมายให้รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเริงศักดิ์ มหาวินิ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีไหว้ครู มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 ก.ค. 60 มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสงอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
Startup Thailand League

วันที่ 18 ก.ค. 60 สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการ Startup Thailand League ภายใต้บันทึกข้อตก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานกลางของปริญญามหาวิทยาลัย

วันที่ 19 ก.ค. 60 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานกลางของปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ระบบราง มทร.อีสาน ดูงานมาเลเซีย

วันที่ 18 ก.ค. 60 บุคลากรด้านระบบราง มทร.อีสาน ประกอบด้วยบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 4 คน, คณะวิศวกรรมศาสต...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 12 ก.ค. 60 ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะประธานเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นฯ ได้เข้าตรวจ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
MOU โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษา 34 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาจารย์ธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกรรมการสภาค...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสานจัดโครงการน้องใหม่ชมเมือง

แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการน้องใหม่ชมเมือง เมื่อวันที่ 3–4 กรกฎาคม 2560ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร. อีสาน ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ จับมือร่วมพัฒนาวิชาการ

มทร. อีสาน ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสานจัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ถอดถวาย ณ วัดมาบมะค่า

วันนี้ (30 มิ.ย. 60) มทร.อีสาน ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ถอดถวาย ณ วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ชูชัย ต...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การประชถมการสำรวจปริมาณจราจรบริเวณจุดตัดทางข้ามทางรถไฟโคราช

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 มิ.ย. 60 มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานพร้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นายกเทศมนตรีโคราช หารือร่วม มทร.อีสาน เตรียมพร้อมวางฐานการคมนาคม

นายกเทศมนตรีโคราช หารือร่วม มทร.อีสาน เตรียมพร้อมวางฐานระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งมวลชน วันนี้ (6 มิ.ย. 60) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน และราชมงคลทั้ง8แห่ง mou สวทช. พัฒนาเศรษฐกิจ

กลุ่มราชมงคล MOU สวทช.พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก...วันนี้ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์และคณะ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มทร.อีสาน ได้จัดโครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน รับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 มทร.อีสาน ได้ต้อนรับอาจารย์วันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในการตรวจประเมินคุณภา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย "ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ" ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวบริการนักศึกษา

 • ข่าวแวดวงการศึกษา

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวบริการศิษย์เก่า

» ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
» ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในโครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 
» ขอเชิญชวนเข้าประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 
» ประชาสัมพันธ์การประกวดการออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ 
» ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อภาพยนต์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" 
» ประชาสัมพันธ์โครงการ "จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทบกับอินทัช" ปีที่11 
»  เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด วาดภาพ ในหัวข้อ "น้ำคือชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด" 
» การจัดตั้ง และต่อทะเบียนชมรม ประจำปีการศึกษา 2560 
» การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 
» กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560 
» คำสั่งมทร.อีสาน เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
» กำหนดการเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนผู้กู้ยืม กยศ และ กรอ ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ( รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 , 57 , 58 , 59 ) 
» รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
» กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับกู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย56-59) ภาคเรียนที่1/2560 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก) 
» กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 
» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
» ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รายเก่า.... 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 
» ขั้นตอนการให้กู้ยืม กยศ/กรอ 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) 
ไม่พบข่าวการศึกษา หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...
 » ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา  

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ราคากลาง

 • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 • ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

» ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาสำหรับการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน จำนวน 82 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ขอเชิญเข้าร่วมเสนอโครงการติดตั้ง และบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก 
» ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี และรายงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 งาน 
» เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่ดำเนินการร้านค้า ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง 
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง 
» เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่ดำเนินการร้านค้า ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
» ประกาศรับสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ปี2560 

ไม่พบข่าวพระราชทานปริญาบัตรหรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found