ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯคว้ารางวัลชนะเลิศ แชมป์โซน Rozhok (ภาคอีสาน) ในการแข่งขัน PUBG Mobile Campus Survival Series

ขอแสดงความยินดีกับทีม PEACE VILA ซึ่งมีสมาชิก 4 คน ประกอบไปด้วย นายเสถียรพร ออมไธสง นายกฤษณะ บุญศร นายปริญญา วงษ์ศรีวอ และนายวีรพันธ์ วงษา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อาจารย์มทร.อีสานคว้ารางวัลชนะเลิศ National Innovation Awards Winners นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ประจำปี 2561

อาจารย์สุภาธิณี กรสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้คิดค้นเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ขั้น...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
คณะศิลปกรรมฯ คว้ารางวัลในการประกวดศิลปสร้างสรรค์งานเขียน จัดโดย สสส.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วนิดา พลศรี เป็นผู้แทนคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นำ นายสหรัถ มีมานะ นักศึกษาชั้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
เยาวชนดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา

นายอัษฎา ลิ้มตระกูลวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ชนะเลิศในการแสดงสุนทรพจน์ หัวข้อ "เด็กไทยในยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร"

น.ส.โชติกา ดอกแก้วกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแสดงสุนทรพจน์ หัวข้อ "เด็กไ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม-ส่งเสริมการแต่งกายผ้าพื้นเมือง

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ คว้าชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวจิรนันท์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ และ นางสาวสุมลทิพย์ ด่านกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ ชั้นปีท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ผู้ว่าเมืองโคราชมอบโล่พลเมืองดีให้นักศึกษา มทร.อีสาน ที่ช่วยผู้ประสบภัยสีคิ้ว

วันที่ 28 มิ.ย. 61 นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.อีสาน นายจักรพันธุ์ จักรแก้ว (ศิษย์เก่า) นายอมรเทพ มีมาก และนายบวรพงศ์ พรมห์บุตร พลเมืองดีที่ใ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ขึ้นแท่นที่ 1 ในโคราช เป็นหน่วยงานที่รณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทย ประจำปี 2561

วันที่ 28 มิ.ย. 61 คณะผู้แทน มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อาจารย์-นักศึกษาศิลปกรรมฯ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ!!

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลอันดั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน คว้าอันดับ 10 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37

มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่คว้าอันดับ 10 จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 ในปี 256...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ศิษย์เก่า และ นศ.มทร.อีสาน พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุรถไฟไหม้ที่สีคิ้ว

จากอุบัติเหตุรถเก๋งข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนตอม่อสะพาน ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ทราบว่ามีพลเมืองดี...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.วิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลความประพฤติดี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นายประสบโชค แสงโพดา นายกสโมสรนักศึ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน และกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับมอบเงินรางวัล โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ &...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 คว้าชมเชย ประกวดตราสัญลักษณ์แบรนด์ร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดี นางสาวผุสดี เสงี่ยมกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้ารางวัลช...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี2 คว้ารองชนะเลิศออกแบบสื่อดิจิทัล

ขอแสดงความยินดี นางสาวญาสุมินทร์ ศิริเกษมวัฒนา และ นางสาวมนธีรา มนกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ

นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ นางสาวอธิญชย์ญา สบกลาง และ นายธนกฤต บริรักษ์เมธี นัก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
งาน Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงควายินดีกับ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 อาจารย์เอกชัย แซ่จึง และ ดร.วศิน...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
เครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลจากงานระดับชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาได้ส่งผ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์คว้า 2 รางวัล "รายการชนช้างกราฟิก graphic design battle ปี3"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชนะเลืศและรองชนะเลิศอันดั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
8 สถาบันเครือข่าย มทร. ร่วมมือ สกว. วิจัยผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยม เสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯผศ.ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสง ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (อธิการบดี มท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนกว่า 4,0...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายทุนฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

    วันที่ 11 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
คิงคองตัวพ่อบุกห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ ฝีมืออาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน!!!

อ.บุญเกิด ศรีสุขา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ผู้สร้างสรรค์หุ่นฟ่างคิงคองยักษ์ประดับห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 6 ( RMUTI Open House 2018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดโครงเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 6 ( RMUTI Open House 2018) เมื่อวันที...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรม "โคราชร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ลดเสี่ยง ลดตาย"

วันที่ 7 ก.ย. 61 มทร.อีสาน ร่วมเปิดกิจกรรม “โคราชร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ลดเสี่ยง ลดตาย” ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน รวมพลังเดินขบวนต่อต้านคอร์รัปชัน

วันที่ 6 กันยายน 2561 มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผู้แทนอธิการบด...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเสวนา “CISMED ม่วนคัก ตอนมนต์รัก SMEs”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา "CISMED ม่ว...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จับมือกับ อพท. และ 18 มหาวิทยาลัย พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวโคราช ดันให้บุคลากรมีทักษะทั้งภาษาและวัฒนธรรม

อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวโคราช ดันให้บุคลากรมีทักษะทั้งภาษาและวัฒนธรรม วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 19.20 น. ผศ.ด...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สภาคณาจารย์ฯ จัดโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1

สภาคณาจารย์ฯ จัดโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1      ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก

มทร.อีสาน ร่วมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำโคราชสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกล์ของภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 256...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
บรรยากาศการถ่ายภาพบัณฑิต มทร.อีสาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  วันที่18 ส.ค.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จัดซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 มทร.อีสาน จัดโครงการ มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาส...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมมือ บ.ไทยออยล์ฯ พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในไทย การันตีความสามารถ บัณฑิต มทร.อีสานจบแล้วทำงานได้จริง

วันที่ 15 ส.ค. 61 มทร.อีสาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในการร่วมพัฒนาทางวิชาการ ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 9 ส.ค. 61 มทร.อีสาน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสานจัด Thank You Party ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้งชมรมอีสานออร์เคสตรา เตรียมจัดซื้อเครื่องดนตรี เน้นให้บริการดนตรีแนวอีสานสากล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 มทร.อีสาน จัดงานขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้งชมรมอีสานออร์เคสตรา Thank You Party ในโครงการหารายได้สนับสนุนกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวบริการนักศึกษา

 • ข่าวแวดวงการศึกษา

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวบริการศิษย์เก่า

» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 
» ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง "มทร.อีสาน สมมาสายน้ำ เลิศล้ำหัตถกรรม วัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์"xit 
» พร้อมให้บริการแล้ว ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า 
» ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 70 ปีเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ 
» โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และศูนย์ป้องปรามการรับน้องประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 
» ประชาสัมพันธ์งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
» กำหนดการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
» กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
» รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 
» สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ กยศ./กรอ. 
» แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561  
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 
» ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 
» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
» ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล 
» ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) 
ไม่พบข่าวการศึกษา หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...
 » ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาโท สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป วุฒิ ปวช. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานกฎหมาย จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานสถานที่ วุฒิ ม.๓ หรือ ม.๖ สังกัดศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จำนวน ๒ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา 
» ประชาสัมพันธ์โครงการ บรรยายพร้อม Workshop"เขียนเรซูเม่(ใบสมัคร)อย่างไรให้ได้งาน"(ฟรี) ของบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด 
» ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด 
» ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด  
» ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
» ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช" ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลสมทบทุนการศึกษา นักศึกษาไฟฟ้าเทคโนโคราช ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (SHOT GUN 11.00 น.) ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
» แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/  

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ราคากลาง

 • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 • ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

» ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง) 
» ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาชีพ) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราช 
» ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดประกอบการบิน (Cockpit Instrumentation Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีป 
» ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาชุดฝึกห้องอบรมไฟฟ้าด้านอากาศยาน (Aircraft Electric Trainer Laboratory) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยว 
» ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์เครื่องบินแบบเทอร์โบ (Turbine Engine Mini) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีปร 
» ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตอขงงาน ประกวดราคาซื้อชุดระบบนำทางและการติดต่อสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 
» ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ช 
» ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อชุดฝึกช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic Skill Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด 
» ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน (Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
» แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
» ประกาศราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาชีพ) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด 
» ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดประกอบการบิน (Cockpit Instrumentation Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด 
» ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องอบรมไฟฟ้าด้านอากาศยาน (Aircraft Electric Trainer Laboratory) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด 
» ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์เครื่องบินแบบเทอร์โบ (Turbine Engine Mini) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด  
» ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดระบบนำทางและการติดต่อสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด  
» ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด  
» ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic Skill Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด 
» ราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน (Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด 
» ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ไม่พบข่าวพระราชทานปริญาบัตรหรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found