ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
นศ.อิเล็กฯโชว์เจ๋งส่งมังกรroboเข้าชน คว้าที่2 ระดับภาคอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายภัครพล คำทะสูน และนายประณม วิถี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.อีสาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งข...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.สาขาวิชาออกแบบเซรามิก คว้ารางวัลการประกวดออกแบบภาพโมเสกระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล ในการประกวดออกแบบภาพโมเสกระดับประเทศ ภายใตการดูแลของ ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 23 ในระ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คว้า 3 รางวัล ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในการได้รับรางวัลและคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนศ.สถาปัตฯ คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบบ้าน

โครงการประกวดออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "Relax...Have some fun!" ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Home & Resort ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  1. นางสาวหิรัญญา ติคำรัมย์ และ นางสาวนันทพร พุฒิวณิชย์พิมล สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 มิ.ย. 60 มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานพร้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นายกเทศมนตรีโคราช หารือร่วม มทร.อีสาน เตรียมพร้อมวางฐานการคมนาคม

นายกเทศมนตรีโคราช หารือร่วม มทร.อีสาน เตรียมพร้อมวางฐานระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งมวลชน วันนี้ (6 มิ.ย. 60) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน และราชมงคลทั้ง8แห่ง mou สวทช. พัฒนาเศรษฐกิจ

กลุ่มราชมงคล MOU สวทช.พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก...วันนี้ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์และคณะ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มทร.อีสาน ได้จัดโครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน รับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 มทร.อีสาน ได้ต้อนรับอาจารย์วันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในการตรวจประเมินคุณภา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย "ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ" ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 มทร.อีสาน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ โดยมี ผศ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเน...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

วันนี้ (17 มี.ค. 60) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บัณฑิตมทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา ว่าที่บัณฑิต มทร.อีสานได้ฝึกซ้อมย่อยพ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฟุกุอิ

มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก The Graduate School of Engineering, University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมา ณ มหาวิทยาลัยเท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

3 มี.ค. 60 เวลา 14.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
RMUTI Sports Day 2017

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน RMUTI Sports Day 2017 รวม 4 คณะ 1 วิทยาลัย ในสังกัด ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
 มทร.อีสานบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ 250,000 บาท

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา และผู้บริหาร มทร.อีสาน ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
CISMED มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเอสเอ็มอีไทย

วานนี้ (30 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมวิ่งคบเพลิงพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ผู้ช่วยห...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
18 มกราคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2560

มทร.อีสาน จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทค...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมประชุมอธิการ 9 มทร. พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ มทร.กรุงเทพ เวลา 13:30 น. ผศ.สุนทร ส่งตรัส ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสุมัธยา กิจงาม ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวบริการนักศึกษา

 • ข่าวแวดวงการศึกษา

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวบริการศิษย์เก่า

» ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ สันติประชาธรรม 
»  เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด วาดภาพ ในหัวข้อ "น้ำคือชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด" 
» ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 
» การจัดตั้ง และต่อทะเบียนชมรม ประจำปีการศึกษา 2560 
» การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 
» กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560 
» โครงการก้าวแรกสู่มทร.อีสาน 
» คำสั่งมทร.อีสาน เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
» กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับกู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย56-59) ภาคเรียนที่1/2560 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (ที่รอพิจารณาคำร้องไม่ขออยู่หอพัก) 
» กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 
» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
» ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รายเก่า.... 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 
» ประชาสัมพันธ์นักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 - 59 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม 
» กำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
» ขั้นตอนการให้กู้ยืม กยศ/กรอ 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) 
 » ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๖ อัตรา สังกัดกองกลาง 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒปริญญาตรี สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 
» แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๖ อัตรา เป็น คุณวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา  
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา 

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ราคากลาง

 • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 • ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

» ประกาศรับสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ปี2560 

ไม่พบข่าวพระราชทานปริญาบัตรหรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found