ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
ผู้ว่าเมืองโคราชมอบโล่พลเมืองดีให้นักศึกษา มทร.อีสาน ที่ช่วยผู้ประสบภัยสีคิ้ว

วันที่ 28 มิ.ย. 61 นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.อีสาน นายจักรพันธุ์ จักรแก้ว (ศิษย์เก่า) นายอมรเทพ มีมาก และนายบวรพงศ์ พรมห์บุตร พลเมืองดีที่ใ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ขึ้นแท่นที่ 1 ในโคราช เป็นหน่วยงานที่รณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทย ประจำปี 2561

วันที่ 28 มิ.ย. 61 คณะผู้แทน มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อาจารย์-นักศึกษาศิลปกรรมฯ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ!!

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลอันดั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน คว้าอันดับ 10 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37

มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่คว้าอันดับ 10 จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 ในปี 256...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ศิษย์เก่า และ นศ.มทร.อีสาน พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุรถไฟไหม้ที่สีคิ้ว

จากอุบัติเหตุรถเก๋งข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนตอม่อสะพาน ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ทราบว่ามีพลเมืองดี...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.วิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลความประพฤติดี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นายประสบโชค แสงโพดา นายกสโมสรนักศึ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน และกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับมอบเงินรางวัล โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ &...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 คว้าชมเชย ประกวดตราสัญลักษณ์แบรนด์ร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดี นางสาวผุสดี เสงี่ยมกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้ารางวัลช...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี2 คว้ารองชนะเลิศออกแบบสื่อดิจิทัล

ขอแสดงความยินดี นางสาวญาสุมินทร์ ศิริเกษมวัฒนา และ นางสาวมนธีรา มนกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ

นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ นางสาวอธิญชย์ญา สบกลาง และ นายธนกฤต บริรักษ์เมธี นัก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
งาน Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงควายินดีกับ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 อาจารย์เอกชัย แซ่จึง และ ดร.วศิน...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
เครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลจากงานระดับชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาได้ส่งผ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์คว้า 2 รางวัล "รายการชนช้างกราฟิก graphic design battle ปี3"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชนะเลืศและรองชนะเลิศอันดั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลการน...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหาร มทร.อีสาน ชนะเลิศในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการ-การจัดการทั่วไป4/2 สมทบ) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน นายสรศักดิ์ แก้วแสน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน นา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10

สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่&nb...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
บริษัทภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษา นศ.เรียนดี มทร.อีสาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รับมอบทุนจากนายธนง มั่นวงศ์ ประธานชมรมตะโกรายตะว...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดี นศ. มทร.อีสาน วข.สกลนคร นำเสนอผลงานเยี่ยม รับรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการประชุมเครือข่าย KM 9มทร.+2 ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดี นศ. มทร.อีสาน วข.สกลนคร นำเสนอผลงานเยี่ยม รับรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการประชุมเครือข่าย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

วันที่ 20 ก.ค. 6) ศูนย์ศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย

วันที่ 20 ก.ค. 61 มทร.อีสาน ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ณ วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน น้อมจิตบริจาคโลหิต-เฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู น้อมรำลึกถึง “ดร.วทัญญู” พร้อมยกย่องนักศึกษาผู้ประพฤติดีและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

วันนี้ (12 ก.ค. 61) มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ผลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปี 2561

ผลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปี 2561 ประเภทสวยงาม -ชนะเลิศ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ -รองชนะเลิศ อันดับ1 สาขาวิชาการตลาด -รองชนะเลิศ อันดับ2โ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ต้อนรับสำนักงานมาตรฐานการอาชีวฯ ร่วมหารือระบบราง

วันที่ 4 ก.ค. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ด้านระบบราง ให้การต้อนรับนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญมหาวิทยาลัย

วันที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 06.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานกว่า 500 คนร่วมพ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มท.อีสาน ทำบุญสมโภชพระนพฯ พระประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานกว่า 200 คน ร่วม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

วันนี้ (3 ก.ค. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 2 ก.ค. 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และประธานที่ประชุม ทปอ.มทร. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน รับน้องใหม่ 2561 พร้อมร่วมให้กำลังใจให้ 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

วันที่ 30 มิ.ย. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านสัตวศาสตร์กลุ่มอาเซียน

วันที่ 27 มิ.ย. 61 สำนักงานอธิการบดีร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องดนตรี เพื่อจัดตั้งวง "อีสานออร์เคสตรา"

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นศ. และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดี รับมอบเงินสนั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็น...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อธิการบดี มทร.อีสาน หารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการในโคราช ร่วมกับ Bizclub นครราชสีมา

วันที่ 20 มิ.ย. 61 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจนครราชสีมา (Bizclub Nakhonratchasima) เข้าพบ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ศูนย์ศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน MOU บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด เร่งสร้าง Smart University เต็มรูปแบบ

วันนี้ (14 มิ.ย. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิกาบดี มทร.อีสาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อธิการบดีให้สัมภาษณ์สื่อ NBT ขอนแก่น

วันที่ 11 มิ.ย. 61 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น ในประเด็นของการตอบรับนโยบายรัฐบา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อบรมผู้ประกอบการร้านค้าสะอาด ถูกหลักอนามัย

วันที่ 8 มิ.ย. 61เวลา 08.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรายมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า สะอาด ถูกสุข...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวบริการนักศึกษา

 • ข่าวแวดวงการศึกษา

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวบริการศิษย์เก่า

» โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
» ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
» ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
» ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และศูนย์ป้องปรามการรับน้องประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 
» กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561 
» การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 
» ประชาสัมพันธ์งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
» ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ/กรอ ภาคเรียนที่1/2561 รายใหม่  
» กำหนดการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ 
» สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ กยศ./กรอ. 
» แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561  
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 
» ตัวอย่างคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
» ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 
» การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 
» กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561 
» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
ไม่พบข่าวการศึกษา หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...
 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน สังกัดสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท ประจำงานเลขานุการ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา 

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ราคากลาง

 • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 • ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำรายงานประจำปี และรายงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานงานโยธาและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด 12.9 นิ้ว จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการขุดคลองแก้มลิง และภูมิทัศน์ พร้อมออกแบบถนนและระบบสาธารณูปโภค ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
» ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำรายงานประจำปี และรายงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found