ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
ชนะเลิศในการแสดงสุนทรพจน์ หัวข้อ "เด็กไทยในยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร"

น.ส.โชติกา ดอกแก้วกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแสดงสุนทรพจน์ หัวข้อ "เด็กไ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม-ส่งเสริมการแต่งกายผ้าพื้นเมือง

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ คว้าชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวจิรนันท์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ และ นางสาวสุมลทิพย์ ด่านกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ ชั้นปีท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ผู้ว่าเมืองโคราชมอบโล่พลเมืองดีให้นักศึกษา มทร.อีสาน ที่ช่วยผู้ประสบภัยสีคิ้ว

วันที่ 28 มิ.ย. 61 นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.อีสาน นายจักรพันธุ์ จักรแก้ว (ศิษย์เก่า) นายอมรเทพ มีมาก และนายบวรพงศ์ พรมห์บุตร พลเมืองดีที่ใ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ขึ้นแท่นที่ 1 ในโคราช เป็นหน่วยงานที่รณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทย ประจำปี 2561

วันที่ 28 มิ.ย. 61 คณะผู้แทน มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อาจารย์-นักศึกษาศิลปกรรมฯ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ!!

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลอันดั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน คว้าอันดับ 10 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37

มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่คว้าอันดับ 10 จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 ในปี 256...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ศิษย์เก่า และ นศ.มทร.อีสาน พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุรถไฟไหม้ที่สีคิ้ว

จากอุบัติเหตุรถเก๋งข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนตอม่อสะพาน ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ทราบว่ามีพลเมืองดี...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.วิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลความประพฤติดี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นายประสบโชค แสงโพดา นายกสโมสรนักศึ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน และกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับมอบเงินรางวัล โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ &...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 คว้าชมเชย ประกวดตราสัญลักษณ์แบรนด์ร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดี นางสาวผุสดี เสงี่ยมกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้ารางวัลช...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี2 คว้ารองชนะเลิศออกแบบสื่อดิจิทัล

ขอแสดงความยินดี นางสาวญาสุมินทร์ ศิริเกษมวัฒนา และ นางสาวมนธีรา มนกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ

นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ นางสาวอธิญชย์ญา สบกลาง และ นายธนกฤต บริรักษ์เมธี นัก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
งาน Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงควายินดีกับ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 อาจารย์เอกชัย แซ่จึง และ ดร.วศิน...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
เครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลจากงานระดับชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาได้ส่งผ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์คว้า 2 รางวัล "รายการชนช้างกราฟิก graphic design battle ปี3"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชนะเลืศและรองชนะเลิศอันดั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหาร มทร.อีสาน ชนะเลิศในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการ-การจัดการทั่วไป4/2 สมทบ) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน นายสรศักดิ์ แก้วแสน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน นา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10

สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่&nb...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
มทร.อีสาน จัดโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 6 ( RMUTI Open House 2018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดโครงเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 6 ( RMUTI Open House 2018) เมื่อวันที...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรม "โคราชร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ลดเสี่ยง ลดตาย"

วันที่ 7 ก.ย. 61 มทร.อีสาน ร่วมเปิดกิจกรรม “โคราชร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ลดเสี่ยง ลดตาย” ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน รวมพลังเดินขบวนต่อต้านคอร์รัปชัน

วันที่ 6 กันยายน 2561 มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผู้แทนอธิการบด...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเสวนา “CISMED ม่วนคัก ตอนมนต์รัก SMEs”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา "CISMED ม่ว...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จับมือกับ อพท. และ 18 มหาวิทยาลัย พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวโคราช ดันให้บุคลากรมีทักษะทั้งภาษาและวัฒนธรรม

อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวโคราช ดันให้บุคลากรมีทักษะทั้งภาษาและวัฒนธรรม วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 19.20 น. ผศ.ด...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สภาคณาจารย์ฯ จัดโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1

สภาคณาจารย์ฯ จัดโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1      ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก

มทร.อีสาน ร่วมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำโคราชสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกล์ของภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 256...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
บรรยากาศการถ่ายภาพบัณฑิต มทร.อีสาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  วันที่18 ส.ค.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จัดซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 มทร.อีสาน จัดโครงการ มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาส...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมมือ บ.ไทยออยล์ฯ พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในไทย การันตีความสามารถ บัณฑิต มทร.อีสานจบแล้วทำงานได้จริง

วันที่ 15 ส.ค. 61 มทร.อีสาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในการร่วมพัฒนาทางวิชาการ ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 9 ส.ค. 61 มทร.อีสาน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสานจัด Thank You Party ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้งชมรมอีสานออร์เคสตรา เตรียมจัดซื้อเครื่องดนตรี เน้นให้บริการดนตรีแนวอีสานสากล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 มทร.อีสาน จัดงานขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้งชมรมอีสานออร์เคสตรา Thank You Party ในโครงการหารายได้สนับสนุนกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ”

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการดำนา “ดำวันแม่เกี่ยววันพ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อธิการบดี มทร.อีสาน ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เผยข่าวดีพร้อมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต วางหลักสูตรระบบราง/...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ส่งมอบของใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มทร.อีสาน นำของบริจาคเครื่องอุปโภค/บริโภคที่จำเป็นทั้งหมด ส่งต่อให้จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการจัดส่งช่วยเหลือผู้ประส...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เตรียมต่อยอดการขนส่งระบบรางของประเทศ

  วันนี้ (31 ก.ค.61) วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวบริการนักศึกษา

 • ข่าวแวดวงการศึกษา

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวบริการศิษย์เก่า

» ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
» ประกาศรับใบแสดงผลการศึกษา (รบ.,Transcript) และ ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)  
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และศูนย์ป้องปรามการรับน้องประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 
» การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 
» ประชาสัมพันธ์งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
» รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ 
» สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ กยศ./กรอ. 
» แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561  
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 
» ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 
» การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 
» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
» ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล 
» ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) 
ไม่พบข่าวการศึกษา หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...
 » ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเกษตร วุฒิ ม.๓ หรือ ม. ๖ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท ประจำงานเลขานุการ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบเซรามิก สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด 
» ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร 
» ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช" ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลสมทบทุนการศึกษา นักศึกษาไฟฟ้าเทคโนโคราช ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (SHOT GUN 11.00 น.) ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
» แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561  

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ราคากลาง

 • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 • ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

» ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำขวดบรรจุน้ำดื่มพร้อมฝาและฉลากราชมงคลอีสาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
» ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
» ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
» ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ราคากลาง การประกวดราคาจ้างทำขวดบรรจุน้ำดื่มพร้อมฝาและฉลากราชมงคลอีสาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ราคากลางงานก่อสร้างป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมงานภูมิทัศน์รอบบริเวณ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 
» ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน 
» สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
» รับสมัคร นศ.ระดับปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ 
» บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
» ประกาศให้กู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. 
» ประชาสัมพันธ์จากสายการบินนิวเจน ข้าราชการ นักศึกษา รับส่วนลดทุกเที่ยวบิน 
» ปฏิทินเทศกาลงานสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเมืองโคราชศิลปะเชิงท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ 

ไม่พบข่าวพระราชทานปริญาบัตรหรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found