ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก


บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั้มขึ้นรูป แม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่ ร.ต.จีระศักดิ์ ปิติกะวงศ์ ,แผนกงานจัดนักศึกษาสู่ตำแหน่งงานและศิษย์เก่า ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่1,


Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th